16 februari 2022

VSL air is sinds kort een erkend leerbedrijf

Sinds deze maand is VSL air officieel een erkend leerbedrijf. Als erkend leerbedrijf dragen wij bij aan de toekomst van het vakmanschap en zijn wij een schoolvoorbeeld voor de branche. Wij helpen graag om die belangrijke taak met zo hoog mogelijke kwaliteit te blijven uitvoeren. In Nederland werken ruim 9 miljoen mensen, waarvan er 3,7 miljoen een opleiding volgen op het mbo. Deze vakmensen werken in veel verschillende sectoren. De vraag naar net afgestudeerde mbo-studenten is dan ook groot. Des te belangrijker om te zorgen dat het opleidingsaanbod zo veel mogelijk aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt. Om deze reden is VSL air zeer verheugd te melden met de erkenning als leerbedrijf. 

SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

SBB is een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Wij voeren taken uit in opdracht van het ministerie van OCW, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, onder andere voor stages en leerbanen.

Ook ontwikkelen we de kwalificatiestructuur en leveren we stage- en arbeidsmarktinformatie. Tot slot is SBB de plek waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven afspraken maken over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.