18 januari 2021

Nieuwe ventilatie volgens COVID richtlijn voor schoolgebouw

In een ouder schoolgebouw zijn vier WTW-units geïnstalleerd. Deze units ventileren acht oude klaslokalen, welke een andere bestemming hebben gekregen. De ventilatie is toegepast en uitgelegd conform de COVID richtlijn. De WTW-units zijn op de zolder geplaatst. Vuile en schone lucht wordt door het pannendak, door middel van dakdoorvoeren voorzien van loodslabbe, aan en afgevoerd. De ventilatie buitenlucht wordt via hooginducerende plafondroosters in de ruimte toegevoerd. Vuile lucht wordt via de tussenruimte van het plafond, welke luchtdicht is afgekit, afgevoerd. Tevens zijn er brandcompartementen brandkleppen gemonteerd. De installatie, inclusief electra en regeling, is op 15 december in bedrijf gesteld. Installatie door Spijker Klimaatservice en materialen van VSL air o vent.