9 oktober 2020

Nieuwe luchttechnische installatie voor basisschool

In het begin van de jaren negentig hebben wij de complete luchtbehandeling geïnstalleerd voor een christelijke basisschool in Den Haag. Hieer hebben wij kort geleden wederom werkzaamheden hebben uitgevoerd. In het kader van COVID-19 zijn wij twee weken geleden gestart met het demonteren en installeren van een viertal luchtbehandelingskasten. Deze LBK's zijn voorzien van warmteterugwinning (WTW) en diverse luchtkanalen. Dit alles bevindt zich op het dak, is vernieuwd en aangepast. Deze mooie opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Spijker Klimaatservice.